rybníky na kterých hospodaří SDH Kamberk

Sbor má v pronájmu od OÚ Kamberk celkem 3 rybníky na kterých hospodaří.Největší nich se nazývá Podhorník a na tomto rybníku se každoročně pořádají rybářské závody a tradiční výlov pro širokou veřejnost s možností občerstvení a nákupu ryb. Zbylé dva rybníky se nacházejí v obci Předbořice a to větší rybník na návsi a horní Předbořský rybník.Rybník "návesák" slouží k chovu ryb a také jako zásobárna vánočních kaprů pro členy,sponzory sboru a obyvatele Předbořic a probíhá zde obvykle výlov poslední předvánoční víkend. Na rybníkách sbor provádí také nutnou údržbu.Z posledních akcí : položení krytého přepadu z horního do návesáku, vyztužení břehů a výměna čepu návesáku,oprava přepadu a vybudování nové lávky k čepu na Podhorníku.Foto:

vlov Podhornku 13.11.2021
vlov Podhornku 5.11.2016
zvody na Podhornku 23.6.2016
zvody na Podhornku 30.8.2014
vlov Peboic 22.12.2012
zvody na Podhornku 7.5.2011
výlov Předbořic 18.12.2010
výlov Podhorníku 6.11.2010
zvody na Podhornku 3.7.2010
výlov Předbořic 12.12.2009
výlov Podhorníku 12.4.2009
zimní brigáda na Podhorníku a 1.výlov v Předbořicích

>