Svěcení praporu 1882

sbor 12.5.1882 při svěcení praporu

V roce 1882, dne 13. května, předsevzal zdejší spolek svěcení praporu, který z peněz J.V.císařem jemu darovaných a ze svých byl pořídil. Ku slavnosti této, již předcházel již dne 12. května čilý ruch večer, sjely se sem spolkové táborský, milčínský, vožický, jankovský, vlašimský a malšický čímž rozproudil se v našem, jindy tichém městečku život hlučný. Svěcení praporu vykonal P. Karel Smetana a slavnostní řeč pronesl pan František Novák, mladší učitel a t.č. jednatel hasičského spolku. Kmotrou při tom byla pí. Klírová (věnovala stuhy), žena stavitele, který zdejší školu stavěl a matkou pí. Švagrová, choť řídícího učitele. Poté následovala slavnostní mše, odevzdání praporu k dočasnému uschování k veliteli sboru. Odpoledne byl společný oběd v hostinci u pana Vosátky. Večer pak byla taneční zábava.Svěcení praporu 2015


3.10.2015 byl historický prapor z roku 1882 doplněn novým praporem. fotky ze svěcení nového praporu zde: http://kamberk.rajce.idnes.cz/2015_10_03_kamberk_sveceni_noveho_hasicskeho_praporu/

Kamberští hasiči si nechali zhotovit repliku starého historického praporu. Prapor zaplatil Obecní úřad, který si velice považuje činnosti dobrovolných hasičů. Proběhlo i slavnostní svěcení praporu v místním kostele sv. Martina, a to za účasti obyvatel obce i spřátelených hasičkých sborů. Sbor dobrovolných hasičů v Kamberku, založený v roce 1878, tedy jako jeden z prvních v Čechách, má nejen bohatou historii, ale i současnost. Dokladem toho je událost, která se do povědomí kamberských občanů zapsala v sobotu 3.října 2015. To se do Kamberka sjeli zástupci 10 hasičských sborů z okolí, a to z Louňovic, Načeradce, Odlochovic, Oldřichova, Mladé Vožice, Vilic a Šebířova, Daměnic a Pravětic, dále z Křížova a radost všem udělali hasiči z Bechyně, kteří se dostavili včetně hasičského vozidla. Dohromady, včetně kamberských hasičů, se sešlo na 80 členů sborů. A důvod, proč se uskutečnilo toto shromáždění? Bylo to žehnání novému hasičskému praporu SDH Kamberk v místním kostele sv. Martina, které si vzal na starost farář František Říha, který také celou bohoslužbu celebroval. Většina sborů přivezla s sebou i svůj hasičský prapor, který je v kostele doprovázel, a tak mše svatá měla vskutku slavnostní ráz. K ojedinělosti této akce přispěly slavnostní fanfáry v podání šesti studentů pražského hudebního gymnázia na Žižkově, které sbory uvítaly a mši svatou ukončily. Sbor kamberských hasičů vlastní dnes již historický prapor z roku 1882, který za ta léta co hasiče doprovázel při různých příležitostech, doznal určitého opotřebení a hasiči právem o jeho další osud měli strach. Po dohodě s obecním úřadem zadali tedy firmě Lika, z Českých Budějovic, zakázku výroby repliky starého praporu. Kopie se povedla, a nemalou cenu za její zhotovení 67 tisíc korun uhradil obecní úřad. Je to revanš za práci, kterou hasiči pro obec dělají. Vzorně reprezentují, když obec potřebuje, jako jeden chlap, jdou vždy na pomoc, když je potřeba. Celá slavnostní událost měla pokračování v sále místního pohostinství, kde se sbory představily, členové měli možnost se osvěžit malým pohoštěním, bylo předáno pár pozorností a květinových darů přítomným ženám. Slavnost měla pokračování zábavou při harmonice. Je samozřejmé, že každá taková akce se neobejde bez výrazné osobnosti, která akci zaštiťuje a průběh organizuje, u nás je to velitel hasičů pan Josef Procházka, který si zaslouží náš dík a jeho zodpovědnost a nasazení může sloužit jako vzor pro další mladé lidi. Za Obec Kamberk Alena Jenšíková, starostka