Zásahy sboru


1881 - velký požár ve Vilicích
1891 - požár v domě velitele sboru Maška v Kamberce (č.p.8, zničeny knihy sboru)
1895 - 28.9. velký požár na městečku.5 domů (č.p. 34,35,36,37,38) lehlo popelem.
1898 - 31.3. požár v Hrnčířích u Petrásků (č.p.11)
1900 - velký požár v Hrajovicích u Charvátů (č.p.12), Chmelů (č.p.15), Fáčků (č.p.13)
1900 - požár na Štamberce (č.p.19-Pravětice)
1901 - požár ve Skrýšově
1901 - požár v Kamberce u Jedličků
1902 - 1907 - výjezd ke 3 požárům (blíže nespecifikováno)
1909 - únor - velká povodeň-záchrana obecní lávky (došlo k protržení hráze Kamberského rybníka, byl napustěn až v roce 1924 po výstavbě nové hráze,mezitím sloužil jako louka pro velkostatek)
1911 - požár v Kamberce
1912 - požár v Kamberce
1913 - požár v Hrajovicích
1913 - požár na Roudném
1913 - požár v Mladé Vožici
1914 - 1918 - požár v Hrajovicích, Šebířově a Křekovicích
1919 - 25.2. požár na Štamberce (č.p.19-Pravětice)
1919 - 4.5. požár v Hrnčířích
1921 - požár v Daměnicích
1924 - 28.12. požár v Pravěticích
1925 - 11.12. požár v budově labolatoře zlatodolu Roudný (za prokázanou službu sbor obdržel 600Kč)
1926 - 4.2. utonutí 3 osob.Pod Josefem Babickým ml.se prolomil led (syn hajného-zkracoval si cestu z hájenky do Ml.Vožice přes rybník).Při marném pokusu o jeho záchranu se utopila také jeho matka a sestra Anna Babická.Hajným Josefem Babickým byla zachráněna pouze jeho dcera Růžena Babická. ▼více informací dole v článku kamberské tragédie▼
1926 - 15.5. požár v Daměnicích
1926 - 19.5. požár v Otradově
1929 - 4.7. velmi silná vichřice-poničeno mnoho střech
1931 - 6.4. požár v Křekovicích
1931 - 6.5. požár v Kamberce u Finglů (poprvé byl použit hydrant na městečku)
1931 - 16.5. požár v Býkovicích
1931 - 20.9. v zárodku uhašen požár u Vorlů v Kamberce (č.p.55)
1931 - 26.10. požár mlýna v Pravěticích (č.p.20)
1932 - 27.1. utonutí 2 osob.Pod manželkou Františka Kučery (č.p.88) se prolomil led.František Kučera se při marném pokusu o její záchranu také utopil.Jejich malý syn byl zachráněn (led se prolomil při zpáteční cestě s trakařem plným nasbíraného roští v lese v Horách).
▼více informací dole v článku kamberské tragédie▼
1932 - 3.5. požár v Kamberce u Slámů (č.p.3)
1932 - 16.9. požár v Hrnčířích u Petrásků (č.p.11)
1933 - 16.5. požár v Kamberce domu Josefa a Anežky Schorných (č.p.87)
1935 - požár v Kamberce u Nedvědů (č.p.80)
1938 - 10.2. požár v Kamberce u Hochmana (č.p.83)
1938 - 17.2. požár ve Vosné
1943 - 28.12. požár domu Jana Svatka- vše shořelo.Jan Svatek vyslýchán gestapem pro úmyslný vznik požáru-nakonec propuštěn (požár vypuknul od špatného elektrického vedení)

1959 - 2.1. velký požár na Štamberce (statek vyhořel do základů, č.p.19-Pravětice)
1959 - léto - samovznícení sena ve zděné kolně JZD Kamberk-shořelo 16 tun sena (nejdelší zásah historie sboru,hasilo se a hlídalo požářiště celý týden)
1960 - 12.8. povodeň- došlo k protržení 2 rybníků nad Ml.Vožicí- zatopena výkrmna prasat (nyní chata č.p.70)
1962 - 17.6. lokální povodeň-silná bouře.Velká voda provalila můstek v Hrajovicích
1973 - 13.10. utonutí.František Kočí nezvládl jízdu trakařem přes lávku,spadl do řeky a utonul.(pozn. lávka z městečka k drůbežárně na Mikovce-dnes již neexistuje)
1975 - červen - lokální povodeň (průtrž mračen).Dvakrát během 14 dnů byl vytopen mlýn Kalač (č.p.61)
1977 - srpen - lokální povodeň (průtrž mračen).Opět vytopen mlýn Kalač (č.p.61)

1993 - v zárodku uhašen požár v Kamberce u Šnajdrů (podkroví domu č.p.109)
1993 - 21.12. povodeň
1998 - 11.12. velký požár fary (bývalé tvrze) v Kamberce (č.p.66) - obyvatele objektu pana Hlouška zachránil člen SDH Josef Procházka ml.Zcela zničen interiér a střecha objektu.Komplikovaný (velký mráz) a nebezpečný (nebezpečí propadu střechy a výbuchu PB lahví) zásah který prokázal připravenost sboru......... požár chaty u Rosolů (č.p.115)
2002 - 17.7. kulový blesk – poničen dům č.p. 91. Zasažen transformátor, který následně shořel, následkem čehož došlo ke škodám na elektrických spotřebičích v okolních domech. Zasažena také hasičská siréna na které byl spálený motor a motor kostelních hodin.
2002 - 13.8. povodeň-čerpání sklepů, nejvíce postižen domek č.p.70 (bývalá výkrmna prasat)
2005 - 22.9. požár stohu slámy v Kamberce (u č.p.125,parc.č.3971)
2006 - 28.2. povodeň - čerpání vody u Čermáků na Smršťově (č.p.18)-katastr obce Zvěstov
2006 - 27.-28.3. - povodeň
2006 - 25.5. povodeň v Kamberce (protržení hráze Starého Koupaliště v Mladé Vožici)
2007 - srpen - požár pole od kombajnu u Předbořic-Nad Buzicemi (parc.č.3873)
2009 - 17.7. silná bouře (průtrž mračen),splav zeminy z kukuřičného pole-úklid domu v Kamberce u Slabých (č.p.84)


2010 - 7.8. povodeň - čerpání vody v katastru obce Louňovice pod Blaníkem (u č.p.103)
2011 - 21.-22.8. požár ocelového seníku v Kamberce (parc.č.175) fotogalerie
2013 - 2.6. velká povodeň - dosud největší zaznamenaná povodeň v Kamberce


Největší kamberské tragédie na rybníce

1926

Píše se rok 1926,po sedmnácti letech je opět na rybníce led poté co byl znovu naplněn v červnu 1925.Následkem mírné zimy led na rybníku začal tát a chození na něm nebylo bezpečné.
Dne 4.února 1926, šel do Mladé Vožice Josef Babický syn lesního hajného z hájenky u mlýna Kalače,ale nechtěl jít ke Skrýšovu a pustil se k silnici přes rybník. Sotva došel na místo kde přitéká řeka,prolomil se,spadl do vody a začal se topit.To uviděly z blízké hájenky jeho matka a dvě sestry Anna a Růžena.Běžely mu na pomoc, ale následkem tenkého ledu spadly všichni do vody. Přispěchal jim na pomoc hajný Josef Babický ale podařilo se mu zachránit pouze dceru Růženu,ostatní tři utonuli.
Na místě neštěstí zasahoval také sbor dobrovolných hasičů v Kamberku. Pohřeb utopených se konal 7.února 1926 za veliké účasti lidu ze vzdálených míst na kamberském hřbitově.

1932

Počátkem roku 1932 byla zima celý leden a únor mírná a dokonce sníh z vánoc roztál. Následkem mírné zimy kdy led na Kamberském rybníce byl velmi slabý stalo se veliké neštěstí.
Dne 27.ledna asi po 11. hodině dopolední jel s trakařem František Kučera naproti své manželce která byla sbírat roští v lese "v Horách".Při zpáteční cestě jel zase Kučera přes rybník a nutil svou manželku aby přes rybník šla.Ta jej poslechla a několik metrů od cesty se probořila a začala se topit a volat o pomoc.Kučera který byl již napřed jí šel na pomoc a rovněž se probořil.Než přišla pomoc oba utonuli,takže veškeré oživovací pokusy byly marné,z celé rodiny přežil pouze jejich malý syn.Zasahoval zde sbor dobrovolných hasičů z Kamberka.
Dne 29.ledna byli pohřbeni na kamberském hřbitově za veliké účasti občanů.Pohřeb vedl velice oblíbený farář církve Československé Boh. Macháček z Chotovin.
Zdroj: upraveno z Pamětní kniha SDH Kamberk 1878-1936 a Pamětní kniha obce Kamberk 1924-1950

Těmto smutným událostem je také věnována má geocache kterou naleznete zde: GC6YWH8_kamberske-tragedie

.